Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 28.10.1997 Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 99.L51300 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te uz pribavljeno mišljenje Hrvatskog društva infektologa, donosi

RJEŠENJE

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb određuje se Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Klasa: UP-I-500-01/97-01/0060
Urbroj: 534-02-10-97-0004
Zagreb, 2. listopada 1997.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang,
v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !