Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referalnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti i razvojne dobi – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
179 17.12.2004 Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti razvojne dobi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3115

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107.L112446 stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća te temeljem odredbe članka 202.L112448 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), donosi

RJEŠENJE

Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, određuje se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti razvojne dobi«.

Klasa: UP/I-510-01/04-01/6
Urbroj: 534-06-02/5-04-6
Zagreb, 6. prosinca 2004.

Potpredsjednik Vlade
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

 
zatvori
Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referalnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti i razvojne dobi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !