Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti “Jordanovac” Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 28.10.1997 Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti Jordanovac Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 99.L51302 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te uz pribavljeno mišljenje Hrvatskog pulmološkog društva, donosi

RJEŠENJE

Klinika za plućne bolesti "Jordanovac" Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama određuje se Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Klasa: UP-I-500-01/97-01/25
Urbroj: 534-02-10-97-0003
Zagreb, 2. listopada 1997.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang,
v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti “Jordanovac” Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !