Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – I ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – I

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1192

Na temelju članka 15.L297548 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297550 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA PRINCIPOVAC KOTA 208 – I

Članak 1.

Područje stalnog Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208-I pripada općini Ilok, županiji Vukovarsko-srijemskoj, nalazi se na županijskoj cesti 4199 /Ilok-Šid/ te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 4 464 m2, i proteže se 20 metara od državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na županijskoj cesti 4199 /Ilok-Šid/, u dužini od 248 metara (do početka poljskog puta koji se nalazi s desne strane ceste u smjeru Iloka) i širini 18 metara.

Članak 3.

Područje obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 10094, k.o. Ilok.
Na području graničnog prijelaza nalazi se jedna ulazna i jedna izlazna prometna traka širine 6,2 metara, kao i pripadajuće službene prostorije – kontejner koji koriste policijski službenici i kontejner koji koriste službenici carine, ulazno-izlaznu rampu, nadstrešnicu iznad mjesta za obavljanje granične kontrole, stijeg s barjakom Republike Hrvatske, dva mobilna toaleta, telefonsku govornicU i agregat za struju.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Principovac kota 208-IL297552 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/9-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – I
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !