Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bapska ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju područja cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bapska

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1201

Na temelju članka 15.L297588 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297590 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET BAPSKA

Članak 1.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bapska pripada općini Bapska, županiji Vukovarsko-srijemskoj, a nalazi se na županijskoj cesti 4198 /Šarengrad – Bapska – Berkasovo – Šid/, te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 3 870 m2, i proteže se od državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na županijskoj cesti 4198 /Šarengrad – Bapska – Berkasovo – Šid/ u dužini od 258 metara i širini 15 metara.

Članak 3.

Područje obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 3725, k.o. Bapska.
Na području graničnog prijelaza nalaze se jedna ulazna i jedna izlazna prometna traka širine 6,2 metra, kao i pripadajuće službene prostorije – kontejner koji koriste policijski službenici i kontejner koji koriste službenici carine, ulazno-izlazna rampa, stijeg sa barjakom Republike Hrvatske, dva mobilna toaleta, telefonska govornica i agregat za struju.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet BapskaL297592 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/8-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bapska
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !