Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

659

Na temelju članka 15.L382299 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07. i 40/07), a u svezi s člankom 7.L382301 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava primorsko-goranska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET LIPA

Članak 1.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa obuhvaća otvoreni prostor neposredno uz državnu granicu na kojem se nalazi lokalna cesta 58012.

Članak 2.

Ukupna površina cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa iznosi 210 m2.

Članak 3.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa nalazi se na katastarskoj čestici 3700/1, k.o. Lipa.
Područje graničnog prijelaz obuhvaća prostor uz desnu stranu lokalne ceste 58012 gledano u pravcu granične crte na kojem je smješten kontejner s nadstrešnicom koji koristi granična policija i carina.
Na području graničnog prijelaza nalazi se i prostor za zaustavljanje i parkiranje vozila, agregat za proizvodnju električne energije s pripadajućim rezervoarom za gorivo, rezervoar za sakupljanje oborinskih voda, jama za sakupljanje otpadnih voda, jarbol s državnom zastavom i rampe na ulaznoj i izlaznoj traci za obavljanje granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet LipaL382303 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-09-01/N-8894/10-07.
Rijeka, 24. siječnja 2008.

Načelnik
Oliver Grbić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !