Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

655

Na temelju članka 15.L382280 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07. i 40/07), a u svezi s člankom 7.L382282 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava primorsko-goranska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET PREZID

Članak 1.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi nerazvrstana cesta Prezid – Novi Kot (Republika Slovenija).

Članak 2.

Ukupna površina cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid iznosi 590 m2.
 

Članak 3.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid nalazi se na katastarskim česticama 1620/1 i 1620/2, k.o. Prezid, na udaljenosti od 1380 m od raskršća državne ceste D-32 i nerazvrstane ceste Prezid – Novi Kot (Republika Slovenija), kojom se dolazi do samog graničnog prijelaza, a obuhvaća otvoreni prostor na cestovnoj komunikaciji koja presijeca državnu granicu s Republikom Slovenijom, od granične crte sjeverozapadno 20,70 m do područja obavljanja granične kontrole i 24,60 m u dubini teritorija Republike Hrvatske, u ukupnoj dužini od 45,30 m i širine 6,20 m.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor uz desnu stranu ceste gledano u pravcu granične crte na kojem je smješten kontejner s nadstrešnicom, kojega zajednički koriste granična policija i carina te parkirališni prostor, agregat, mobilno spremište i transformator, ukupne površine 459 m².
 

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-09-01/N-8894/9-07.
Rijeka, 24. siječnja 2008.

Načelnik
Oliver Grbić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Prezid
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !