Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

656

Na temelju članka 15.L382284 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07. i 40/07), a u svezi s člankom 7.L382286 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava primorsko-goranska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET ZAMOST

Članak 1.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi županijska cesta 5031.

Članak 2.

Ukupna površina cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost iznosi 632 m2.

Članak 3.

Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost nalazi se na katastarskoj čestici 7911/2 k.o. Plešce.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i hrvatski dio mosta preko rijeke Čabranke do granične crte, ukupne dužine 17 m i širine 4 m te priključne ceste s jednom ulaznom i jednom izlaznom trakom ukupne dužine 8 m i širine 8 m koja se spaja sa županijskom cestom 5031 (Čabar – Plešce – Zamost).
Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor uz desnu stranu priključne ceste gledano u pravcu granične crte na kojem su smještena dva kontejnera i sanitarni čvor koji koriste službenici granične policije i carine ukupne površine 500 m².
Područje obavljanja granične kontrole nalazi se 19 m od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske, odnosno neposredno uz most.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet ZamostL382288 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-09-01/N-8894/6-07.
Rijeka, 24. siječnja 2008.

Načelnik
Oliver Grbić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !