Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet »Novo Selo Žumberačko« ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 25.7.2007 Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet »Novo Selo Žumberačko«

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

2437

Na temelju članka 15.L348369 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03., 141/06., 8/07. i 40/07.), a u svezi s člankom 7.L348371 Pravilnika o uvjetima i načinu određvanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava zagrebačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET »NOVO SELO ŽUMBERAČKO«
 

Članak 1.

Područje Prijelaza za pogranični promet »Novo Selo Žumberačko« smješteno je na udaljenosti od 600 m od granične crte s Republikom Slovenijom na nerazvrstanoj cesti u smjeru mjesta Novog Sela Žumberačkog s desne strane ceste, s pripadajućim zelenim površinama.

Članak 2.

Ukupna površina prijelaza za pogranični promet »Novo selo Žumberačko« s objektima te pripadajućim prostorom za pregled vozila i robe u putničkom prometu iznosi 400 m2.

Članak 3.

Područje prijelaza za pogranični promet »Novo Selo Žumberačko« obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi nerazvrstana ceste, koja se proteže od državne granice s Republikom Slovenijom do 2736 metara u dubinu teritorija Republike Hrvatske, prema mjestu Novo selo Zumberačko.

Područje prijelaza za pogranični promet »Novo selo Žumberačko« obuhvaća katastarsku česticu k.č. 887/2 upisano u k.o. Budinjak.

Područje prijelaza za pogranični promet obuhvaća i prostor lijevo od nerazvrstane ceste, gledano u pravcu Republike Slovenije, a namijenjeno je za obavljanje poslova policije i carine s posebno uredenim površinama za zaustavljanje.

Na području prijelaza za pogranični promet nalazi se objekt montažnog kontejnerskog tipa dimenzija 6 x 4,90 m ukupne površine 28 m2 koji koriste službenici policije i carine, a sastoji se od dvije kancelarije, kuhinje te sanitarnog čvora, a ima jedan ulazni i jedan izlazni prometni trak na kojem se promet upravlja električnim rampama.

U sklopu objekta nalazi se i metalna nadstrešnica dimenzija10 x 10 metara ukupne površine 100 m2 i jarbol sa zastavom Republike Hrvatske.

Uz objekt, s njegove lijeve i desne strane, nalaze se po dva parkirna mjesta te ograđeni prostor veličine 2 x 3 metra.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet »Novo Selo ŽumberačkoL348373« (»Narodne novine«, broj: 88/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-19-51-1/6-4-07.

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Načelnik

Marijan Tomurad, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet »Novo Selo Žumberačko«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !