Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Bajakovo ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 31.10.2009 Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Bajakovo

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

3210

Na temelju članka 15.L479629 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 08/07, 40/07, 146/08), a u svezi članka 7.L479631 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA BAJAKOVO

Članak 1.

Područje Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Bajakovo, pripada općini Nijemci, županiji vukovarsko-srijemskoj, a nalazi se na granici s Republikom Srbijom, na 468,16 kilometru državne ceste D-4, te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 202 038 m2 i proteže se od državne granice s Republikom Srbijom u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na državnoj cesti D-4, u dužini od 840 metara i širini od 250 metara.

Članak 3.

Područje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 596, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 604,605/1, 605/2, 631/1, 632/3, 633/3, 685/5, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1067/1, 1067/2, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1070, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1073/1, 1074, 1075, 1196, 1196/1, 1196/2, 1220/3, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222/3, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1260/4, 1260/5, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262/3, 1327/1, 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1330/3, 1411/1, 1411/2, 1411/3, 1412/3, 1413/2, sve k.o. Lipovac.

Na području graničnog prijelaza nalazi se pet čvrstih objekata u kojima službu obavljaju djelatnici Postaje za graničnu kontrolu Bajakovo, djelatnici carinske ispostave Bajakovo, međunarodnih otpremništava, Hrvatske pošte, veterinarske i fitosanitarne inspekcije, te djelatnici službe za čistoću i održavanje graničnog prijelaza.

Prostor za obavljanje granične kontrole natkriven je nadstrešnicom dužine 153 i širine 50 metara, a ukupni prostor za obavljanje granične kontrole obuhvaća 25 ulazno-izlaznih prometnih traka s 23 kontrole kućice koje koristi policija i carina. Prostor za obavljanje granične kontrole teretnog prometa odvojen je od putničkog te posjeduje prostor za parkiranje s 88 parkirnih mjesta na ulazu u Republiku Hrvatsku i 71 parkirnim mjestom na izlazu iz Republike Hrvatske, imaju na raspolaganju i dvije teretne vage.

Pored navedenog na području graničnog prijelaza nalazi se i parkirni prostor za autobuse s 18 parkirnih mjesta na ulazu u Republiku Hrvatsku, prostor za vozila s opasnim ili sumnjivim teretom s umjetno izgrađenim nasipima, sanitarne objekte za vozače teretnih vozila, zgradu za detaljan pregled vozila, parkirni prostor za službena vozila Policijske postaje za graničnu kontrolu Bajakovo s 5 parkirnih mjesta, ograđeni parkirni prostor za sve uposlenike na graničnom prijelazu sa 79 parkirnih mjesta, te 49 parkirnih mjesta za stranke na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske za osobna vozila i autobuse.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza BajakovoL479634, broj: 511-15-01/1-1088/5-05, od 7. travnja 2006. godineL479633 (»Narodne novine« broj 49/06).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1- 5404/1-09
Vinkovci, 21. listopada 2009.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Bajakovo
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !