Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Gunja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Gunja

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1197

Na temelju članka 15.L297568 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297570 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA GUNJA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Gunja, pripada općinama Gunja i Drenovci, županiji Vukovarsko--srijemskoj, nalazi se na 28. kilometru državne ceste D-214 te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 18 900 m2, i proteže se od državne granice s Bosnom i Hercegovinom (koja se nalazi na mostu preko rijeke Save) u dubinu teritorija Republike Hrvatske, državnom cestom D-214, u dužini od 325 metara, dok širina gledano na njegovom najširem dijelu, odnosno dijelu ispod nadstrešnice iznosi 71 metar, s pripadajućom zelenom površinom.

Članak 3.

Područje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č.br.: 1022/1, 1022/2, 1304, 1305/1, 1305/2 k.o. Rajevo Selo i na dijelu k.č.br. 2234 i 2444/73 k.o. Gunja.
Na području graničnog prijelaza nalaze se dvije ulazne i dvije izlazne prometne trake za promet osobnih vozila i autobusa, dvije ulazne i dvije izlazne prometne trake za promet teretnih vozila (jednosmjerni promet) s tipskim kolnim vagama, odvojene fizičkim preprekama, te 7 paralelnih parkirališnih mjesta na izlazu i 17 okomitih parkirališnih mjesta na ulazu za osobna vozila. Na mjestu proširenja platoa, ispod čelične tipske nadstrešnice tlocrtnih dimenzija 56x30 metara nalaze se dvije kontrolne kućice za potrebe policijskih službenika i dvije za potrebe službenika carine te podizne rampe.
Na graničnom prijelazu postavljeno je 15 montažnih objekata (kontejnera) namijenjenih za policijske službenike, službenike carine, špediciju, fitopatologe s laboratorijem, veterinare s laboratorijem, banku, sanitarni čvor, službu za održavanje čistoće i čajnom kuhinjom.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Gunja,L297572 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/2-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Gunja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !