Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok I ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok I

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1190

Na temelju članka 15.L297524 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297526 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ILOK I

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok I pripada općini Ilok, županiji Vukovarsko-srijemskoj, a nalazi se na državnoj cesti D2 /Ilok – Bačka Palanka te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna povrđina područja graničnog prijelaza s postojeăom infrastrukturom iznosi 91 630 m˛, i proteţe se od drţavne granice sa Srbijom i Crnom Gorom (koja se nalazi na mostu preko rijeke Dunav) u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na drţavnoj cesti D2 /Ilok – Bačka Palanka/ u duţini od 1 078 metara, do raskriţja na cesti Ilok-Obilaznica, i đirini 85 metara.

Članak 3.

Područje obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 1812, k.o. Ilok.
Na području graničnog prijelaza nalazi se prostor za parkiranje teretnih vozila s desne strane gledano u smjeru granične crte, kao i prostor za samu graničnu kontrolu s dva ulazna i dva izlazna traka natkrivena metalnom nadstrešnicom, kao i pripadajuće službene prostorije – dva kontejnera koja koriste policijski službenici, četiri kontejnera koja koriste službenici carine, jedan kontejner službenika špedicije, jedan kontejner službenika fito-sanitarne inspekcije i jedan kontejner službenika veterinarske inspekcije, dvije izlazne i dvije ulazne rampe, prostor iza kontejnera s obje strane u dužini od 40 metara i širini od 9 metara na kojem se nalaze mobilni toaleti te dvije kućice kojima se koriste službenici policije i carine koji obavljaju graničnu kontrolu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Ilok IL297528 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/11-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok I
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !