Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – II ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – II

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1193

Na temelju članka 15.L297553 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297555 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA PRINCIPOVAC KOTA 208 – II

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota – II pripada općini Ilok, županiji Vukovarsko-srijemskoj, nalazi se na županijskoj cesti 46040 /Ilok – Ljuba/ te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 3 222 m2, i proteže se od državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na županijskoj cesti 46040 /Ilok – Ljuba/, u dužini od 179 metara (do završetka parkirališnog prostora koji se nalazi uz desnu stranu ceste u smjeru Iloka) i širini 16 metara.

Članak 3.

Područje obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 10091, k.o. Ilok.
Na području graničnog prijelaza nalazi se jedna ulazna i jedna izlazna prometna traka širine 6,2 metara, kao i pripadajuće službene prostorije – kontejner koji koriste policijski službenici i kontejner koji koriste službenici carine, ulazno-izlaznu rampu, nadstrešnicu iznad mjesta za obavljanje granične kontrole, stijeg s barjakom Republike Hrvatske, dva mobilna toaleta, telefonsku govornicu i agregat za struju.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Principovac kota 208-IIL297557 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/10-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208 – II
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !