Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Tovarnik ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Tovarnik

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1200

Na temelju članka 15.L297583 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297585 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA TOVARNIK

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Tovarnik pripada općini Tovarnik, županiji Vukovarsko-srijemskoj, nalazi se na državnoj cesti D-46 /Vinkovci – Tovarnik/ te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 9 600 m2 i proteže se od državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom u dubinu teritorija Republike Hrvatske, na državnoj cesti D-46 /Vinkovci – Tovarnik/, u dužini od 300 metara i širini od 32 metra.

Članak 3.

Područje obuhvaća katastarsku česticu: k.č.br. 1213, i 1215 k.o. Tovarnik.
Na području graničnog prijelaza nalazi se ukupno pet (5) kolnih trakova za prometovanje motornih vozila, kao i pripadajući objekti, koje obuhvaća granični prijelaz pod metalnom nadstrešnicom, tj. prostora za kontrolu prelaska osoba, vozila i roba širine 23,65 i dužine 14 metara. Na prijelazu se nalaze dvije kontrolne kućice koje koriste policijski službenici i službenici carine za vršenje kontrole prelaska državne granice, kao i 6 montažnih objekata (kontejnera) namijenjenih za policijske službenike, službenike carine i špediciju.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije TovarnikL297587 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-1088/6-05
Vinkovci, 7. travnja 2006.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Tovarnik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !