Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja Međunarodnog riječnog graničnog prijelaza Vukovar ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 31.10.2009 Rješenje o određivanju područja Međunarodnog riječnog graničnog prijelaza Vukovar

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

3208

Na temelju članka 15.L479619 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 173/03, 141/06, 08/07, 40/07, 146/08), a u svezi članka 7.L479621 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA MEĐUNARODNOG RIJEČNOG GRANIČNOG PRIJELAZA VUKOVAR

Članak 1.

Područje Međunarodnog riječnog graničnog prijelaza Vukovar pripada gradu Vukovaru, županiji vukovarsko-srijemskoj, nalazi se na rijeci Dunav na 1335,6 riječnom kilometru rijeke Dunav, u gradu Vukovaru, luka Vukovar, ulica Dunavski prilaz bb, te je po namjeni predviđen za odvijanje riječnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza s postojećom infrastrukturom iznosi 119 850 m2 i proteže se od 1334,6 riječnog kilometra do 1335,6 riječnog kilometra (u pravcu istok-zapad), dužine 800 metara, te od sredine plovnog puta rijeke Dunav do žičane ograde na obali u unutrašnjosti u dužini od 350 metara (u pravcu sjever-jug).

Članak 3.

Područje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 7097, 7098/1, 7098/3, 7101/2, 7103, 7111, 7113, 1043/3, 1043/4, 1043/6, 1243/3, 523/2, 523/1, 520/1, 520/2, 522/2, 522/3, 521, 7108, 7107, 7109, 7096/1(dio), 7096/5, 511, 512, 508/1, 497, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 7097 k.o Vukovar.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća cestovni prilaz s ulaznom ogradom na istoku, te željeznički prilaz s ulaznom ogradom na istoku i izlaznom ogradom na zapadu cijelom dužinom ograđenog dijela, kao i objekte unutar ograđenog prostora i to: skladište, kontejnere, dizalice, vagonsku vagu, dok za vezivanje brodova, kućicu za službu motrenja, vratarnicu, kransku stazu, željezničke kolosijeke, otvoreno dvorišno skladište i prostoriju portirnice te objekte izvan ograđenog prostora i to: zgradu riječnog brodarstva, zgradu policije, zgradu carine, zgradu dunavskog Lloyda, zgradu Croatiašpeda, zgradu Iinteršpeda i zgradu uprave luke Vukovar.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog riječnog graničnog prijelaza Vukovar, broj: 511-15-01/1-1088/13-05, od 7. travnja 2006. godineL479623 (»Narodne novine« broj 49/06).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-01/1-5404/3-09
Vinkovci, 21. listopada 2009.

Načelnik PU
Josip Grčanac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja Međunarodnog riječnog graničnog prijelaza Vukovar
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !