Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Hvar ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 13.4.2007 Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Hvar

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

1262

Na temelju članka 15.L332943 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03., 141/06. i 8/07.), a u svezi s člankom 7.L332945 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04.), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA SEZONSKOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE LUKA HVAR

Članak 1.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka Hvar nalazi se u gradskoj luci u gradu Hvaru, na otoku Hvaru.

Članak 2.

Ukupna površina područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka Hvar iznosi 72 m2.

Članak 3.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka Hvar obuhvaća katastraske čestice: k.č. 206/1, k.č. 427/1, k.č. 427/2, te k.č. 9 katastarske općine Hvar.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća kamenitu obalu dužine 12 metara i širine 6 metara u samom središtu grada koja je metalnom ogradom odjeljena od ostalog dijela luke.
Područjem graničnog prijelaza smatra se i operativni dio obale luke Hvar za vrijeme dok se na njemu zadržava plovilo u međunarodnom prometu, a koji je od ostalog dijela obale odjeljen betonskim stupićima povezanim konopom u dužini koja je istovjetna dužini plovila, na udaljenosti 4 metra od ruba obale (navedeni prostor obuhvaća k.č. 427/1 i 427/2).
Području graničnog prijelaza pripadaju i uredske prostorije policije i carine, ukupne površine 20 m2, koje se nalaze na I. katu zgrade Hvarskog kazališta, udaljene od područja graničnog prijelaza oko 100 metara (navedene prostorije nalaze se na k.č. 9).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Luka HvarL332947 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-12-40-122/4-07.
Split, 20. ožujka 2007.

Načelnik
Policijske uprave
Ivan Merćep, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Hvar
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !