Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Cavtat ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje o određivanju stalnoga međunarodnoga pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Cavtat

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1680

Na temelju članka 15.L303943 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03), a u svezi s člankom 7.L303945 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU SEZONSKOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE CAVTAT

Članak 1.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Cavtat nalazi se na lučkom području luke Cavtat, otvorene za međunarodni javni pomorski promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Cavtat iznosi 60 m.

Članak 3.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Cavtat obuhvaća katastarsku česticu 96/1 k.o. Cavtat
Područje graničnog prijelaza obuhvaća područje na zapadnoj strani operativne obale u mjestu Cavtat, duljine 30 m od početka operativne obale na zapadnoj strani u smjeru istoka, širine 2 m od ruba obale.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije CavtatL303947 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/7-06.
Dubrovnik, 3. travnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Cavtat
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !