Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Komiža ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 13.4.2007 Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vis

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

1265

Na temelju članka 15.L332958 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03., 141/06. i 8/07.), a u svezi s člankom 7.L332960 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA SEZONSKOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE VIS

Članak 1.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vis nalazi se na otoku Visu, u mjestu Vis, u ulici Obala svetog Jurja b.b.

Članak 2.

Ukupna površina područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vis iznosi 652 m2.

Članak 3.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Vis nije ubilježeno u katastarskoj općini budući da se smatra nasipom i dijelom pomorskog dobra.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća kameni gat dužine 6 metara i širine 2,5 metra koji je odjeljen od ostalog dijela obale stupićima povezanim lancem. Betonski gat dužine 91 metar i širine 7 metara, kao dio trajektnog pristaništa u gradskoj luci u Visu, također se smatra područjem graničnog prijelaza za vrijeme dok se na njemu zadržava plovilo u međunarodnom prometu. Ovaj gat se nalazi na adresi Šetalište Stare Isse i obuhvaća katastrarsku česticu k.č. 6846 k.o. Vis.
Području graničnog prijelaza pripada i uredska prostorija policije koja se nalazi na prvom katu zgrade u ulici Obala svetog Jurja br. 16, udaljenoj od područja graničnog prijelaza oko 30 metara i obuhvaća katastarsku česticu k.č. 862 k.o. Vis.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije VisL332962 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-12-40-122/5-07.
Split, 20. ožujka 2007.

Načelnik
Policijske uprave
Ivan Merćep, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Komiža
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !