Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 15.5.2006 Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali

POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

1280

Na temelju članka 15.L297945 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L297947 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava zadarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA SEZONSKOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE SALI

Članak 1.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali, nalazi se na dijelu operativne obale u mjestu Sali na Dugom otoku.

Članak 2.

Ukupna površina sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza Sali iznosi 500 m.

Članak 3.

Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali nalazi se na katastarskoj čestici: 11033/1 k.o Sali.
Područje sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali obuhvaća ograđeno područje operativne obale u mjestu Sali, i to 50 metara dužine i 10 metara širine s pripadajućim bitvama za dva veza.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije SaliL297949 (»Narodne novine«, broj 88/2003)

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-18-01-UP/I-370-05
Zadar, 2. svibnja 2006.

Načelnik
Anton Dražina, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II. kategorije Sali
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !