Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1021

Na temelju članka 15.L296681 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L296683 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava istarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA SEZONSKOGA MEĐUNARODNOGA POMORSKOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE NOVIGRAD

Članak 1.

Područje sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad nalazi se u luci Novigrad na lučkom gatu.

Članak 2.

Ukupna površina sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad iznosi 612 m2.

Članak 3.

Područje sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad nalazi se u luci Novigrad na gatu, koji se prostire u pravcu SE–NW (jugoistok – sjeverozapad), a obuhvaća dio katastarske čestice 20 k.o. Novigrad.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor gata dužine53,83m i širine 11,71 m.

Na području graničnog prijelaza nalazi se čvrsti objekt površine 36,55 m2 u kojemu se nalaze službene prostorije policije i carine, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske, privezi za plovila i svjetionik.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije NovigradL296685 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-08-41/1-1512/6-06.Pula, 30. ožujka 2006.

Načelnik

Loris Kozlevac, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja sezonskoga međunarodnoga pomorskoga graničnog prijelaza II. kategorije Novigrad
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !