Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 17.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA

1307

Na temelju članka 15.L298075 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 173/03.), a u svezi s člankom 7.L298077 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET CVETLIN

Članak 1.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin smješteno je 545 m od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske na Županijskoj cesti 2042 (Cvetlin – granični prijelaz) i obuhvaća prostor s lijeve i desne strane ceste u dužini 63 m i širine 25 m za obavljanje putničkog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin iznosi 1.477 m2.
 

Članak 3.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin, obuhvaća katastarske čestice 1532/2., 1610/2.,1610/3., 1611/2. i 8854. k.o. Trakošćan.
Na području graničnog prijelaza nalaze se 2 kontejnera koje koriste policijski i carinski službenici i mehaničke ulazno – izlazne rampe.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7m, te parkirališni prostor za osobna vozila s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (10 mjesta).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet CvetlinL298079 (»Narodne novine« 35/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-03/1-3-UP/I-714/05.
Varaždin, 27. ožujka 2006.

Načelnik
Dražen Vitez, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !