Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 17.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA

1308

Na temelju članka 15.L298080 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 173/03.), a u svezi s člankom 7.L298082 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET GORNJA VOĆA

Članak 1.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća smješteno je neposredno uz graničnu crtu, odnosno uz lokalnu cestu i obuhvaća prostor s desne strane ceste u dužini 10 m i širine 6 m za obavljanje putničkog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća iznosi 60 m2.

Članak 3.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća, smješten je na katastarskoj čestici broj 2883 k.o. Nadkrižovljan, vlasništvo Marice Strelec, koja je Ugovorom o zakupu klasa: 212-01/04-01/87. i urbroj: 513-15/04-02. sklopljen između vlasnika parcele i Ministarstva financija.
Na području graničnog prijelaza nalazi se 1 kontejner koji koriste policijski službenici, te nadstrešnica fiksirana za kontejner širine 1,5 m s rasvjetnim tijelima.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7m, te parkirališni prostor za osobna vozila s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (4 mjesta).

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-03/1-3-UP/I-715/05.
Varaždin, 27. ožujka 2006.

Načelnik
Dražen Vitez, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !