Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci Šibenik ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 31.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci Šibenik

POLICIJSKA UPRAVA
ŠIBENSKO-KNINSKA

1469

Na temelju članka 15.L302854 stavak 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), u svezi s člankom 7.L302856 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava šibensko-kninska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET I. KATEGORIJE U POMORSKOJ LUCI ŠIBENIK

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci Šibenik pripada Gradu Šibeniku u Županiji šibensko-kninskoj.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci Šibenik iznosi 109.243 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Šibenik obuhvaća obalni dio pristaništa u dužini od 530 m, uključujući morski pojas koji se proteže 50 m od obale pristaništa, te ograđeni kopneni prostor luke u dužini od 905 m na čestici zemlje 3279/6, 3279/7, 3279/10, 3279/9, 3279/1 (dio čestice), 3279/3, 3282 (dio čestice), 3283 (dio čestice), 3284, 3285, 3286 (dio čestice), 3294 (dio čestice), 3297 (dio čestice), 3301 (dio čestice), 3333, 3349, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3336/7, 3338, 3339, 3279/4, 3330/2 3247/1 (dio čestice), 3330/1, 3303, 3340 (dio čestice), 3279/11, sve k.o. Šibenik.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i dio Obale hrvatske mornarice u dužini od 30 m uključujući morski pojas koji se proteže 3 m od Obale hrvatske mornarice na k.č. 3279/3 k.o. Šibenik, trajektno pristanište u dužini 20 m na k.č. 6004 k.o. Šibenik, sjeverozapadni obalni dio gata Vrulje u dužini od 90 m uključujući morski pojas koji se proteže 15 m od obale na k.č. 3279/3 k.o. Šibenik, jugozapadni obalni dio gata Vrulje u dužini od 110 m i južni dio gata Vrulje u dužini od 135 m uključujući morski pojas koji se proteže 12 m obale na k.č. 3279/3 k.o. Šibenik, te kopneni dio prostora gata Vrulje na k.č. 3279/3 na kojem se nalaze kontejneri u površini od 50 m a koji nije sastavni dio područja graničnog prijelaza.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci ŠibenikL302858 (»Narodne novine«, broj 103/02).

Članak 5.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-13-01- 3369-05/06.
Šibenik, 2. svibnja 2006.

Načelnik PU
mr. sc. Branko Peran, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I. kategorije u pomorskoj luci Šibenik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !