Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1335

Na temelju članka 15.L298172 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298174 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET ČEPIKUĆE

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće nalazi se u općini Dubrovačko primorje na lokalnoj cesti L-69042.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet iznosi 18.750 m2.

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće obuhvaća dio katastarske čestice 869 k.o. i česticu lokalne ceste L-69042.
Na području graničnog prijelaza nalazi se jedan kontejner kojeg koriste službenici granične policije.
Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće smješteno je na lokalnoj cesti L-69042 u dužini od 1.875 m od raskrižja Čepikuće – Trnovica do granične crte s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Prostor za obavljanje granične kontrole obuhvaća prostor dužine 75 m i širine 10 m od raskrižja Čepikuće – Trnovica.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/8-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čepikuće
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !