Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1336

Na temelju članka 15.L298176 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298178 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET IMOTICA

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica nalazi se u općini Dubrovačko primorje na županijskoj cesti Ž-6228.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica iznosi 1.100 m2.

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica obuhvaća dio katastarske čestice 869 k.o. Imotica i dio katastarske čestice 1128, koja predstavlja županijsku cestu Ž-6228.
Na području graničnog prijelaza nalazi se jedan kontejner kojeg koriste službenici granične policije.
Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica obuhvaća prostor županijske ceste Ž-6228 u dužini 100 m (širine 10 m) i prostor s južne strane uz cestu širine 5 m i dužine 20 m, udaljen od granične crte 80 m. Sa sjeverne strane granica prijelaza je rub županijske ceste Ž-6228.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/9-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !