Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1338

Na temelju članka 15.L298184 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298186 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET VUKOV KLANAC

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac nalazi se u općini Zažablje na županijskoj cesti Ž-6220.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac iznosi 14650 m2.

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac obuhvaća dijelove katastarske čestice 2455/1 k.o. Vidonje i dio županijske ceste ŽC-6220.
Na području graničnog prijelaza nalazi se betonska kućica koju koriste službenici granične policije.
Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac obuhvaća dio županijske ceste ŽC-6220 i južno od županijske ceste ŽC-6220. Područje graničnog prijelaza omeđeno je spojnicama točaka:
a) točka koja se nalazi 1 m od županijske ceste ŽC-6220, udaljena je 2300 m jugoistočno u pravcu Bosne i Hecegovine, od betonske kućice koju koriste službenici granične policije,
b) točka koja se nalazi 1 m od županijske ceste ŽC-6220, udaljena je 30 m sjeverozapadno u pravcu Republike Hrvatske od betonske kućice koju koriste službenici granične policije,
c) točka koja se nalazi 17 m istočno i okomito na točku b) iz stavka 3. ovog članka,
d) točka koja se nalazi 50 m južno i vodoravno na točku c) iz stavka 3. ovog članka,
e) točka koja se nalazi 12 m zapadno i okomito na točku d) iz stavka 3. ovog članka,
f) točka koja se nalazi 1 m od županijske ceste 6220, udaljena je 2300 m jugoistočno u pravcu Bosne i Hercegovine, od betonske kućice koju koriste službenici granične policije i 4 m okomito na točku a).

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/15-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !