Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 17.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA

1305

Na temelju članka 15.L298070 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 173/03.), a u svezi s člankom 7.L298072 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUDRŽAVNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE OTOK VIRJE

Članak 1.

Područje stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje obuhvaća prostor od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske 177 m, od čega 130 m dužine i 9 m širine otpada na most preko rijeke Drave, a 47 m dužine i 15 m širine, obuhvaća područje obavljanja granične kontrole (putničkog prometa), smješteno na županijskoj cesti br. 2029 (Otok Virje – Vratno).

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje iznosi 1.867 m.

Članak 3.

Područje stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje, obuhvaća katastarske čestice 2405/1., 2502. i 2468. k.o. Radovec.
Na području graničnog prijelaza nalaze se 3 kontejnera koje koriste policijski i carinski službenici, mehaničke ulazno – izlazne rampe s nadstrešnicom iznad mjesta obavljanja granične kontrole u dužini 9 m i širine 11 m s rasvjetnim tijelima.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7 m, te parkirališni prostor s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (2 mjesta).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II kategorije Otok VirjeL298074 (»Narodne novine« 35/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-03/1-3-UP/I-713/05.
Varaždin, 27. ožujka 2006.

Načelnik
Dražen Vitez, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !