Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza II. kategorije »Harmica« ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 25.7.2007 Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza II. kategorije »Harmica«

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

2438

Na temelju članka 15.L348378 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03., 141/06., 8/07. ispravak 40/07.), a u svezi s člankom 7.L348380 Pravilnika o uvjetima i načinu odredivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/ 04.) Policijska uprava zagrebačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUDRŽAVNOG GRANIČNOG CESTOVNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE »HARMICA«

Članak 1.

Područje stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza II. kategorije »Harmica« obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi državna cesta D – 225, a koji se proteže od državne granice s Republikom Slovenijom do 44 metra u dubinu teritorija Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza »Harmica« iznosi 9600 m2.

Članak 3.

Područje stalnog medudržavnog graničnog cestovnog prijelaza »Harmica« obuhvaća katastarske čestice 692, 693/1, 693/2, 694/1, 700, 4087/3, i 4112 k.o. Laduč.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor desno i lijevo od prometnice D – 225, ukupne širine od 90 metara, gledano u pravcu Republike Slovenije, a namijenjen je za obavljanje poslova policije i carine.

Na području graničnog prijelaza nalazi se 10 kontejnerskih jedinica koje koriste službenici granične policije, službenici carine i djelatnici otpremništva, kao i nadstrešnica dužine 14,7 i širine 19 metara.

Na području graničnog prijelaza nalaze se i dvije kontrolne kućice dimenzija 2,4 x 2,4 m za obavljanje granične i carinske kontrole s pripadajućim rampama, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske, kontejnerski objekt s tri sanitarna čvora i kolska vaga dimezija 3 x 18 metara.

Granični prijelaz ima dva izlazna i jedan ulazni trak za putnički promet te jednu ulaznu i izlaznu traku za robni promet s pripadajućim rampama. Lijevo od centralnog objekta, gledano u pravcu RepubIike Slovenije, nalazi se robni terminal s četiri parkirna mjesta nemijenjena za pregled vozila i robe u robnom prometu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza II. kategorije »Harmica« (»Narodne novine«, broj: 88/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-19-51-1/6-5-07.

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Načelnik

Marijan Tomurad, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog graničnog cestovnog prijelaza II. kategorije »Harmica«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !