Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2008 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

49

Na temelju članka 15.L367908 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07, 40/07), a u svezi s člankom 7.L367910 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava međimurska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE MURSKO SREDIŠĆE

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće nalazi se na državnoj cesti D-209, na Trgu bana Josipa Jelačića b.b. Dužina graničnog prijelaza iznosi 119 metara i proteže se od državne granice s Republikom Slovenijom južno 92 metra do obavljanja granične kontrole i od mjesta obavljanja granične kontrole u dubinu teritorija Republike Hrvatske 27 metara, odnosno do table graničnog prijelaza Mursko Središće. Širina graničnog prijelaza iznosi 68 metara i proteže se od ruba žičane ograde na istočnoj strani prijelaza do ruba žičane ograde na zapadnoj strani.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće iznosi 2200 m2.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 7090/1, 414/2 i 407/2 k.o. Mursko Središće.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća ograđeni prostor unutar kojeg se nalaze 2 ulazne i 2 izlazne prometne trake, 2 kontrolne kućice službenika carine i policije, 6 kontejnera koje koriste službenici granične policije, carine i međunarodnog otpremništva, sanitarni čvor, 6 parkirnih mjesta za teretna i osobna vozila, nadstrešnicu dužine 25 metara i širine 25 metara. Gledajući u dubinu Republike Hrvatske, od mjesta obavljanja granične kontrole do table graničnog prijelaza Mursko Središće, područje obuhvaća cestu dužine 27 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko SredišćeL367912 (»Narodne novine« broj 134/2003.)

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-21-11-5904/3-07
Čakovec, 14. studenoga 2007.

Načelnik
Ivan Sokač, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Mursko Središće
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !