Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 11.9.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

2277

Na temelju članka 15.L312618 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L312620 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava brodsko-posavska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE STARA GRADIŠKA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi državna cesta D-5, koja se proteže od državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do 620,60 m u dubini teritorija Republike Hrvatske, s pripadajućim zelenim površinama.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška iznosi 20 396 metara kvadratnih.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška obuhvaća katastarske čestice: 241/1, 224 k.o. Donji Varoš, te dijelove katastarskih čestica 184/53, 184/60, 184/61, k.o. Uskoci i graniči s katastarskim česticama 241/1, 207, 183, 184/54 i 184/59 k.o. Uskoci i česticama 379/3, 408/1, 408/2 i 408/3 k.o. Donji Varoš.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor istočno i zapadno od prometnice D-5, gledano u pravcu R. Bosne i Hercegovine namijenjen za obavljanje poslova policije i carine s posebno uređenim površinama za zaustavljanje.
Na području graničnog prijelaza nalazi se dio mosta preko rijeke Save u dužini od 119,95 m, te nadstrešnica ispod koje je u centralnom dijelu smješteno 6 kontrolnih kućica za obavljanje poslova policije i carine s pripadajućim rampama, te jarbol sa zastavom RH, 2 vage za odvagu vozila, telefonska govornica te 4 fiksna sanitarna čvora.
Ispod istočnog dijela nadstrešnice nalazi se 1 kontrolna kućica carine, te 9 kontejnera koje koriste djelatnici carine, policije, veterinarske inspekcije, inspekcije za zaštitu bilja, djelatnici špedicije te djelatnici pošte.
Ispod zapadnog dijela nadstrešnice nalazi se 6 kontejnera koje koriste djelatnici policije, carine te služe za održavanje čistoće.
Granični prijelaz ima 5 ulaznih i 5 izlaznih prometnih traka, od kojih se ispod centralnog dijela nadstrešnice nalazi 6 traka za promet putničkih vozila i autobusa, dok se u istočnom i zapadnom dijelu nalaze po dva traka za prometovanje teretnih vozila.
Sjeverno od nadstrešnice, lijevo i desno od ceste D-5 nalaze se ulazno-izlazni carinski terminal sa po 20 parkirnih mjesta namijenjenih za kontrolu vozila i robe u robnom prometu, a sjeverno na ulazu u izlazni terminal nalazi se kolska vaga i kontrolna kućica carine, dok se na izlazu s ulaznog terminala nalazi kontrolna kućica carine.
Južno od nadstrešnice, s desne strane nalazi se parkirališni prostor od 12 parkirnih mjesta namijenjenih za pregled vozila i robe u putničkom prometu, dok se s lijeve strane nalazi parkirališni prostor s 14 parkirnih mjesta.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski BrodL312622 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-11-03-5/6-3755/2-06.
Slavonski Brod, 5. lipnja 2006.

Načelnik
Mijo Kršić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Stara Gradiška
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !