Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2008 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

47

Na temelju članka 15.L367903 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03, 141/06, 8/07, 40/07), a u svezi s člankom 7.L367905 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava međimurska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE TRNOVEC

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec nalazi se na državnoj cesti broj 208. Dužina graničnog prijelaza iznosi 245 metara i proteže se od državne granice s Republikom Slovenijom istočno 135 metara do mjesta obavljanja granične kontrole i od mjesta obavljanja granične kontrole u dubinu teritorija Republike Hrvatske 110 metara, odnosno do table graničnog prijelaza Trnovec. Širina graničnog prijelaza iznosi 100 metara i proteže se od ruba žičane ograde na sjevernoj strani prijelaza, paralelno uz nadstrešnicu do žičane ograde na južnoj strani.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec iznosi 54012 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 708, 1520 i 1905 k.o. Trnovec.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća ograđeni prostor unutar kojeg se nalaze 3 prometne trake za promet teretnih vozila, 3 prometne trake za promet osobnih vozila, 3 kontrolne kućice službenika policije i carine, kolnu vagu za teretna vozila, 21 kontejner koje koriste službenici carine, policije, međunarodnih otpremništva, sanitarni čvor, 10 parkirnih mjesta za teretna vozila, 16 parkirnih mjesta za osobna vozila, nadstrešnicu dužine 32 metra i širine 25 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije TrnovecL367907 (»Narodne novine« broj 134/2003.)

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-21-11-5904/4-07
Čakovec, 14. studenoga 2007.

Načelnik
Ivan Sokač, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Trnovec
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !