Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 18.6.2007 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji

Policijska uprava
splitsko-dalmatinska

1967

Na temelju članka 15.L344232 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03; 141/06., 8/07. – ispr. i 40/07.), a u svezi s člankom 7.L344234 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE VINJANI DONJI

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji nalazi se na državnoj cesti DC-221 (Imotski – Grude, R BIH), u mjestu Vinjani Donji.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji iznosi 20 000 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji obuhvaća k.č. 975/4, 976/1, 976/2, 976/3, 977/1, 977/2, 979/1, 979/3, 979/4, 979/5, 979/6, 979/7, 979/8, 979/9, 979/11, 1266/1, 1266/2, 1276/1, 1276/3, 1284/1, 1284/2, 1284/3,1284/1, 1284/2, 1284/3, 1284/4, 1288/1, 1288/2, 1288/3, 1291/1,1294/2, 6998 k.o. Vinjani.
Na području graničnog prijelaza nalaze se 14 uredskih prostorija kontejnerskog tipa, namijenjenih za rad policije, carine, te ostalih graničnih službi, kao i 10 sanitarnih čvorova, koje natkriva nadstrešnica površine 80 × 30 m2, ispod koje se nalazi po pet prometnih traka za ulaz i izlaz iz zemlje i šest kućica za obavljanje granične kontrole, a cijeli je prostor ograđen.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani DonjiL344236 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj 511-12-40-122/27-07
Split, 23. svibnja 2007.

Načelnik
Policijske uprave
Ivan Merćep, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Vinjani Donji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !