Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorija Vitaljina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorija Vitaljina

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1345

Na temelju članka 15.L298221 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298223 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE VITALJINA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Vitaljina nalazi se u općini Konavle na državnoj spojnoj cesti broj 516.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Vitaljina iznosi 2.080 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Vitaljina obuhvaća dijelove katastarskih čestica 3059, 2442,/2 i 2442/1 k.o. Vitaljina.
Na području graničnog prijelaza nalaze se dva kontejnera koje koriste službenici granične policije i carine.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća: dio državne spojne ceste broj 516, područje sjeverno od državne spojne ceste broj 516 i područje južno od državne spojne ceste broj 516.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća dio državne spojne ceste broj 516 (D-8 Vitaljina – Rt Oštro) u dužini od 80 m od granične crte sa Srbijom i Crnom Gorom u dubini teritorija Republike Hrvatske, omeđene prirodnim usjekom uz sjeverni rub ceste, dok s južne strane obuhvaća pojas uz državnu ceste širine 20 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije VitaljinaL298225 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/12-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorija Vitaljina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !