Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2008 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

50

Na temelju članka 15.L367913 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07, 40/07), a u svezi s člankom 7.L367915 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava međimurska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUDRŽAVNOG CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE BUKOVJE

Članak 1.

Područje stalnoga međudržavnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje nalazi se na županijskoj cesti broj 2003. Dužina graničnog prijelaza iznosi 145 metara i proteže se od državne granice s Republikom Slovenijom istočno 65 metara do mjesta obavljanja granične kontrole i od mjesta obavljanja granične kontrole u dubinu teritorija Republike Hrvatske 80 metara. Širina graničnog prijelaza iznosi 33 metra i obuhvaća prostor gledano prema unutrašnjosti Republike Hrvatske od ruba ceste u desnu, južnu stranu u širini 25 metara, cestu u širini 7 metara i cestovnu bankinu s lijeve, sjeverne strane ceste u širini 1 metar.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje iznosi 6363 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 108/1, 108/2 i 108/3 k.o. Štrigova.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća 1 ulaznu i 1 izlaznu prometnu traku, kontejner koji koriste službenici policije i carine, nadstrešnicu dužine 9 i širine 10 metara, te prostor za parkiranje i zaustavljanje s lijeve strane, prije i poslije kontejnera, gledano u pravcu granične crte.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije BukovjeL367917 (»Narodne novine« broj 134/2003.)

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-21-11-5904/5-07
Čakovec, 14. studenoga 2007.

Načelnik
Ivan Sokač, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Bukovje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !