Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1343

Na temelju članka 15.L298211 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298213 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE GORNJI BRGAT

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat nalazi se u općini Župa dubrovačka na državnoj cesti D-223.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat iznosi 3.920 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat obuhvaća dijelove katastarskih čestica 965/7 i 1000/5 k.o. Brgat Donji.
Na području graničnog prijelaza nalazi se četiri kontejnera koje koriste službenici granične policije i carine.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća dio državne ceste D-223, područje sjeverno od državne ceste D-223 i područje južno od državne ceste D-223. Područje graničnog prijelaza omeđeno je spojnicama točaka:
a) točka na graničnoj crti s Bosnom i Hercegovinom, koja se nalazi na državnoj cesti D-223,
b) točka koja se nalazi 200 m udaljena od granične crte s Bosnom i Hercegovinom u dubini teritorija Republike Hrvatske, 70 m sjeverozapadno od kontejnera koje koriste službenici policije i carine,
c) točka na državnoj cesti D-223, udaljena 250 m od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske,
d) točka udaljena 30 m jugoistočno od kontejnera koje koriste službenici granične policije i carine,
e) točka na državnoj cesti D-223, udaljena 100 m od granične crte u dubini teritorija Republike Hrvatske.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji BrgatL298215 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/13-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Gornji Brgat
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !