Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 11.9.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

2278

Na temelju članka 15.L312605 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L312607 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava brodsko-posavska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA SLAVONSKI BROD

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi državna cesta D-53, koja se proteže od državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do 600 m u dubini teritorija Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod iznosi 12 469 metara kvadratnih.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod obuhvaća katastarske čestice: 5031/1, 5015/2, 5014/2, 5003/2, 5003/1, 3678/1, 3678/2, 3692/1 k.o. Slavonski Brod i graniči sa katastarskim česticama 3691/1, 3692/4, 3692/5, 3703/2, 3692/2, 3705, 3677/2, 3677/3, 5015/1, 5014/1, 5009/2, 5003/3 k.o. Slavonski Brod.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća i prostor desno i lijevo od prometnice D-53, gledano u pravcu R. Bosne i Hercegovine namijenjen za obavljanje poslova policije i carine s posebno uređenim površinama za zaustavljanje.
Na području graničnog prijelaza nalazi se dio mosta preko rijeke Save u dužini od 100 m, centralni objekt površine 120 metara kvadratnih s prostorijama policije, carine i pošte.
Na području graničnog prijelaza nalazi se 8 kontrolnih kućica za obavljanje granične i carinske kontrole s pripadajućim rampama, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske, kontejner policije, kontejner pismohrane carinske službe, 2 kontejnera špediterske službe, kontejner carine, kontejner službe za održavanje čistoće, javna telefonska govornica i 2 javna pokretna kemijska sanitarna čvora.
Granični prijelaz ima 5 ulaznih i 5 izlaznih prometnih traka, kao i prostor s 22 parkirna mjesta namijenjena za pregled vozila i robe u robnom i putničkom prometu.
Lijevo od centralnog objekta gledano u pravcu R. Bosna i Hercegovine nalazi se 6 ulazno-izlaznih prometnih traka za kontrolu putničkog prometa i 2 ulazne prometne trake za kontrolu vozila i robe u robnom prometu, te vaga za odvagu teretnih vozila.
Desno od centralnog objekta nalaze se 2 izlazne prometne trake za kontrolu vozila i robe u robnom prometu, te 6 parkirnih mjesta za kontrolu vozila i robe u robnom prometu, te vaga za odvagu teretnih vozila.
Sjeverno i južno od centralnog objekta nalazi se po 8 parkirnih mjesta za osobne automobile.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski BrodL312609 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-11-03-5/6-3755/2-06.
Slavonski Brod, 5. lipnja 2006.

Načelnik
Mijo Kršić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !