Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Dvor ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 5.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Dvor

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

936

Na temelju članka 15.L296254 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03.), a u svezi s člankom 7.L296256 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04.), Policijska uprava sisačko-moslavačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA PUTNIČKI PROMET, II. KATEGORIJE DVOR

Članak 1.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za međunarodni putnički promet Dvor, smješteno je u mjestu Matijevići, Ulica Matice hrvatske b.b., na državnoj cesti D-6 (Dvor – Bosanski Novi) i obuhvaća prostor od ploče s oznakom graničnog prijelaza postavljene na početku mosta na rijeci Uni i 80 metara u dubinu teritorija RH.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Dvor iznosi 2960 m2.
Područje graničnog prijelaza dužine je 80 metara i širine 37 metara.

Članak 3.

Područjem graničnog prijelaza prolazi državna cesta D-6, koja u cijelosti obuhvaća katastarsku česticu broj 69/8, te 1/3 katastarske čestice broj 68/2, katastarske općine Matijevići.
Desno od državne ceste, u smjeru mosta preko Une, područje graničnog prijelaza obuhvaća I/3 katastarskih čestica broj 69/5, 69/7, 68/16 i 68/17, katastarske općine Matijevići.
Lijevo od državne ceste u smjeru mosta, područje graničnog prijelaza obuhvaća 1/4 katastarske čestice broj 68/10, 1/7 katastarske čestice broj 68/5, 1/3 katastarske čestice broj 68/12, 1/6 katastarske čestice broj 69/1 i 1/2 katastarske čestice broj 69/6, katastarske općine Matijevići.
Na području graničnog prijelaza nalazi se 5 kontejnera (djelatnici policije koriste 2, carina 2, špedicija 1), nadstrešnica s rasvjetnim tijelima (10x10), ulazno – izlazna rampa, sanitarni čvor (2 kemijska WC-a) i agregat.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća dio državne ceste D-6, Dvor – Bosanski Novi, jednom ulaznom i jednom izlaznom prometnom trakom (ukupne širine 6 m) i parkirališni prostor (lijeve strane gledajući u smjeru mosta preko Une).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o odredivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet DvorL296258 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-10-18/02-1502/2-06.
Sisak, 20. ožujka 2006.

Načelnik
Policijske uprave
Ivica Tolušić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Dvor
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !