Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Hrvatska Dubica ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 5.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Hrvatska Dubica

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

937

Na temelju članka 15.L296259 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03.), a u svezi s člankom 7.L296261 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04.), Policijska uprava sisačko-moslavačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA PUTNIČKI PROMET, II. KATEGORIJE HRVATSKA DUBICA

Članak 1.

Područje stalnog cestovnog graničnog prijelaza za međunarodni putnički promet Hrvatska Dubica, smješteno je u Hrvatskoj Dubici, Ulica »Oluja 95« i obuhvaća prostor od ploče s oznakom graničnog prijelaza postavljene na raskrižju s Ulicom Srećka Kitonića do početka mosta na rijeci Uni.

Članak 2.

Ukupna površina međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Hrvatska Dubica iznosi 1950 m2.
Područje graničnog prijelaza dužine je 63,5 metara i širine 30,2 metra u najširem dijelu.

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza Hrvatska Dubica obuhvaća u cijelosti katastarske čestice broj 460/7 (veličine 883 m2) i 460/6 (veličine 339 m2), te 9/10 katastarske čestice broj 460/10 (veličine 728 m2), katastarske općine Hrvatska Dubica.
Na području graničnog prijelaza nalaze se tri kontejnera koja koriste službenici policije i carine i sanitarni čvor (kontejnerskog tipa).
Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i jednu izlaznu prometnu traku i parkirališni prostor s desne strane (iza kontejnera) gledajući u pravcu mosta.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Hrvatska DubicaL296263 (»Narodne novine«, broj: 35/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-10-18/02-1502/4-06.
Sisak, 20. ožujka 2006.

Načelnik
Policijske uprave
Ivica Tolušić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet, II. kategorije Hrvatska Dubica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !