Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano Prisika ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 18.6.2007 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano Prisika

Policijska uprava
splitsko-dalmatinska

1969

Na temelju članka 15.L344242 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03; 141/06; 8/07 – ispr., i 40/07.), a u svezi s člankom 7.L344244 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA PUTNIČKI PROMET ARŽANO PRISIKA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano Prisika nalazi se na državnoj cesti DC-39(Aržano – Tomislavgrad, R BIH), u mjestu Prisika u dubini 820 metara unutar teritorija BiH.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet iznosi 340 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano Prisika obuhvaća k.č. 2649/1 k.o. Ćorin Humac, R BiH.
Na području graničnog prijelaza nalaze se dvije uredske prostorije kontejnerskog tipa, namijenjene za rad policije i carine te jedan sanitarni čvor, koje natkriva nadstrešnica duljine 34 metra i širine 10 metara, ispod koje se nalazi po jedan prometni trak za ulaz i izlaz iz zemlje sa rampom preko kolnika.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća neograđeni prostor dužine 34 metra i širine 10 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano PrisikaL344246 (»Narodne novine« broj 88/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj 511-12-40-122/25-07
Split, 23. svibnja 2007.

Načelnik
Policijske uprave
Ivan Merćep, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Aržano Prisika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !