Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 25.7.2007 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana«

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

2435

Na temelju članka 15.L348360 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03., 141/06., 8/07. ispravak 40/07.), a u svezi s člankom 7.L348362 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava zagrebačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG GRANIČNOG CESTOVNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE »BREGANA«
 

Članak 1.

Područje stalnog medunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« nalazi se na državnoj cesti A-3. Dužina graničnog prijelaza iznosi 950 m i proteže se od državne granice do nadvožnjaka iznad državne ceste A-3 te do lokalne ceste broj 30039 Bregana – Samoborski Otok, gdje su postavljene ploče graničnog prijelaza »Bregana«.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog medunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« iznosi 138 085 m2.

Članak 3.

Područje stalnog medunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 1255, 1196/2 i 1256 k.o. Podvrh i 211/1 i 218/4 k.o. Klokočevec.

Područje stalnog medunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« obuhvaća i prostor desno i lijevo od prometnice A-3, gledano u pravcu Republike Slovenije, namijenjen za obavljanje poslova policije i carine s posebno uredenim površinama za zaustavljenje.

Na području stalnog medunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana« nalaze se tri čvrsta objekta. U jednom objektu nalaze se: PGP Bregana, Cl Bregana, medunarodna otpremništva i Hrvatske pošte; u drugom objektu nalazi se Granična veterinarska inspekcija i Fitosanitarna inspekcija, a treći objekt služi za potrebe detaljnog pregleda teretnih i osobnih vozila u svim uvjetima.

Nalaze se, takoder, i dva objekta s javnim sanitarnim čvorom i prostorijom za odmor vozača te prostorija u kojoj je služba za čistoću i održavanje graničnoga prijelaza. Na području graničnoga prijelaza nalazi se i 14 kontrolnih kućica za obavljanje granične i carinske kontrole s pripadajućim rampama te jarbol sa zastavom Republike Hrvatske.

Granični prijelaz ima deset traka za putnički promet te pet traka za kontrolu vozila i robe u robnom prometu. Na ulazu se nalazi 85 obilježenih parkirnih mjesta za teretna vozila, a na izlazu 86 označenih parkirnih mjesta za teretna vozila. Nalazi se tu i prostor za parkiranje vozila koja prevoze opasne tvari, prostor za odmor i brojanje stoke, kotlovnica i agregat.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o odredivanju područja stalnog medunarodnog cestovnog graničnog pnjelaza 1. kategorije »Bregana« (»Narodne novine«, broj: 88/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-19-51-1/6-1-07.

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Načelnik

Marijan Tomurad, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog cestovnog prijelaza I. kategorije »Bregana«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !