Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog željezničkog prijelaza I. kategorije »Savski Marof« ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 25.7.2007 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog željezničkog prijelaza I. kategorije »Savski Marof«

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

2439

Na temelju članka 15.L348382 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 173/03., 141/06., 8/07. ispravak, 40/07.), a u svezi s člankom 7.L348384 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj: 150/04), Policijska uprava zagrebačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE »SAVSKI MAROF«

Članak 1.

Područje stalnog medunarodnog graničnog željezničkog prijelaza I. kategorije »Savski Marof« obuhvaća željeznički kolodvor Savski Marof, željezničko stajalište »Sutla« te željeznički kolodvor Zagreb – Glavni kolodvor.

Članak 2.

Ukupna površina medunarodnog graničnog željezničkog prijelaza »Savski Marof« iznosi 64535 m2, a dužina pruge na kojoj se obavlja granična kontrola u međunarodnim vlakovima, na relaciji od Glavnog kolodvora – Zagreb do željezničke Postaje Savski Marof i obrnuto, iznosi 21,7 km.

Članak 3.

Područje medunarodnog željezničkog graničnog prijelaza »Savski Marof« obuhvaća na Željezničkom kolodvoru Savski Marof k.č. br. 1625 k.o. Brdovec, na željezničkom stajalištu »Sutla« k.č. br. 677 k.o. Laduč te na željezničkom kolodvoru Glavni kolodvor – Zagreb k.č. br. 2956/1 k.o. Centar i prostorije granične policije i carinske ispostave u zgradi HŽ-a, na adresi Grgura Ninskog broj 1 k.č. br. 2964 k.o. Centar.

Na željezničkom kolodvoru Savski Marof granični prijelaz se proteže u dužinu od 1150 m, a širine 40 m, a obuhvaća 3 perona i 7 kolosijeka za putnički i teretni promet te 2 kontejnera koja koriste službenici granične policije i carine. Na željezničkom stajalištu »Sutla« granični prijelaz se proteže u dužinu od 100 m i širine 10 m, a obuhvaća 2 perona i 2 kolosijeka, a granični prijelaz na željezničkom kolodvoru Zagreb – Glavni kolodvor obuhvaća 4 natkrivena perona i 7 kolosijeka i to: I. peron s jednim kolosijekom dužine 350 m i širine 15,4 m, 11. peron s dva kolosijeka dužine 350 m i širine 14 m, III. peron s dva kolosijeka dužine 280 m i širine 14 m, te IV. peron s dva kolosijeka dužine 250 m i širine 13,3 m.

Navedeni peroni i kolosijeci smatraju se graničnim prijelazom od trenutka dolaska i odlaska međunarodnog vlaka, odnosno, od početka do završetka granične kontrole.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog željezničkog prijelaza 1. kategorije »Savski MarofL348386« (»Narodne novine«, broj: 88/03.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«».

Broj: 511-19-51-1/6-7-07.

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Načelnik

Marijan Tomurad, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog željezničkog prijelaza I. kategorije »Savski Marof«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !