Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Split ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 04.10.2010 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Split

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-
-DALMATINSKA

2980

Na temelju članka 15.L616514 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03., 141/06., 8/07., 40/07. i 146/08.), a u svezi s člankom 7.L616516 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04.), Policijska uprava splitsko-dalmatinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE LUKA SPLIT

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Split nalazi se na dvije lokacije u Splitu, i to na Gatu svetog Duje i gledajući iz gradske luke u smjeru juga, na lijevom lučkom lukobranu, na vezu broj 28.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Split iznosi 22 138 m2.

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza Luka Split koje se nalazi na Gatu svetog Duje obuhvaća katastarske čestice k.č. 9544/2 i k.č. 9556 k.o. Split, dok područje graničnog prijelaza na lukobranu gradske luke (vez broj 28), obuhvaća katastarske čestice 9542/1, 9542/2, 9543 i 954/41 k.o. Split.

Na području graničnog prijelaza na Gatu svetog Duje nalazi se pet vezova za brodove u ograđenom prostoru čija je sjeverna strana dužine 392 metra, južna 328 metara, dok je širina glave gata 16 metra, a širina korijena gata 86 metara. Na južnoj strani korijena Gata svetog Duje postavljene su pomične željezne ograde dužine 58 metara kojima je područje graničnog prijelaza odijeljeno od ostalog dijela obale gradske luke.

Područje graničnog prijelaza na Gatu svetog Duje obuhvaća i višenamjenski poslovni objekt koji se nalazi na samom gatu. U istočnom dijelu poslovnog objekta nalaze se uredski prostori policije i carine te prostor međunarodnog dolaska putnika. Na vanjskoj, sjevernoj strani poslovnog objekta nalaze se tri kolnička traka od kojih je jedan natkriven nadstrešnicom površine 125 m2 s montažnom kućicom za obavljanje granične kontrole. U zapadnom dijelu objekta nalaze se uredski prostori Uprave za veterinarstvo, te prostor međunarodnog dolaska putnika s ograđenim prostorom za obavljanje izlazne granične kontrole. Na vanjskoj, južnoj strani objekta nalaze se dva kolnička traka od kojih je jedan natkriven nadstrešnicom površine 60 m2 s montažnom kućicom za obavljanje izlazne granične kontrole.

Područje graničnog prijelaza na lukobranu gradske luke (vez broj 28), obuhvaća prostor koji čine dva ograđena pravokutnika veličine 165x15 metara i 38x18 metara na kojima se nalazi jedan vez za brodove, jedan kolnički trak za vozila i jedna montažna kućica za obavljanje granične kontrole, te lučko svjetlo – svjetionik na krajnjem zapadnom dijelu lukobrana.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka SplitL616518 (»Narodne novine« broj 38/07).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-12-40-14933/2010.

Split, 3. kolovoza 2010.

Načelnik
Policijske uprave
Josip Bukvić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Luka Split
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !