Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 22.10.2009 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar

POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

3128

Na temelju članka 15.L479203 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03., 141/06., 8/07. – ispr., 40/07. i 146/08.), a u svezi s člankom 7.L479205 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava zadarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG POMORSKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ZADAR

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar nalazi su u gradu Zadru, na prostoru Poluotoka, a obuhvaća dijelove Istarske i Liburnske obale.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar iznosi 22.185 m2.

Članak 3.

Područje dijela stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar na Istarskoj i Liburnskoj obali obuhvaća katastarske čestice 10763 i 10764/1 k.o. Zadar, a područje dijela stalnog međunarodnog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar u luci Gaženica obuhvaća katastarske čestice 9387/3, 9387/4, 9387/19, 9387/20 i 9387/31 k.o. Zadar.

Područje stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar podijeljeno je na dva dijela i nalazi se na dvije lokacije u Zadru i to na gatovima Istarske obale i Liburnske obale u Zadru i na prostoru unutar luke Gaženica.

Područje graničnog prijelaza u putničkoj luci u Zadru obuhvaća dio Liburnske obale i Istarske obale u dužini od 255 m, od čega
45 m dužine završetka Liburnske obale prema Istarskoj obali i 210 m Istarske obale uključujući i kopneni prostor ukupne površine od 4310 m2 s tri pripadajuća veza za prihvat putničkih brodova u međunarodnom prometu.

Sastavnim dijelom graničnog prijelaza smatra se i carinsko- policijski paviljon ukupne površine od 30 m2 u kojoj se nalazi prostorija namijenjena za rad granične policije i carine te ulazno-izlazne rampe i dvije prometne trake za ulaz i izlaz vozila.

Sastavnim dijelom područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar su i dva međunarodna sidrišta za vrijeme dok se na istima na sidru nalaze brodovi u međunarodnom prometu.

1. Sidrište za brodove s opasnim teretom je prostor unutar spojnica ovih pozicija

a) 44o08.4'N – 15o09.6'E

b) 44o07.8'N – 15o10.4'E

c) 44o07.2'N – 15o09.4'E

d) 44o07.7'N – 15o08.6'E

2. Sidrište za ostale brodove je prostor unutar spojnica sljedećih točaka:

a) 44o06.6'N – 15o10.9'E

b) 44o07.4'N – 15o12.2'E

c) 44o06.9'N – 15o13.0'E

d) 44o06.0'N – 15o12.0'E

U putničko-teretnoj luci Gaženica, koja se nalazi 7 km južno od Zadra, područje graničnog prijelaza obuhvaća jedan ograđeni gat ukupne površine od 17875 m2 kopnenog prostora te pripadajući akvatorij s bokobranima i bitvama za privez brodova. Na samom graničnom prijelazu nalaze se i dva kontejnera namijenjena za rad službenika granične policije i carine, te jedna ulazno-izlazna rampa. Sastavnim dijelom graničnog prijelaza smatraju se i sljedeći objekti: pneumatski terminal za ukrcaj i iskrcaj rasutog tereta s pripadajućom transportnom trakom, dva željeznička kolosijeka, hladnjača za voće i carinsko skladište.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar broj 511-18-01-UP/I-368-05 od dana 2. svibnja 2006. godineL479207 (»Narodne novine« broj 53/06).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-18-01-UP/I-376-09

Zadar, 20. srpnja 2009.

Načelnik
Anton Dražina, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !