Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorija Slavonski Šamac ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 11.9.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorija Slavonski Šamac

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

2280

Na temelju članka 15.L312633 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L312635 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava brodsko-posavska donosi:

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG ŽELJEZNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Slavonski Šamac obuhvaća otvoreni prostor željezničkog kolodvora Slavonski Šamac, na kojem se nalazi magistralna pruga M2 13C Strizivojna/Vrpolje – Slavonski Šamac, koja se proteže 2750 m prije državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do 907 m u dubinu teritorija RH.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Slavonski Šamac iznosi 27 200 metara kvadratnih.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Slavonski Šamac obuhvaća katastarsku česticu: 931 k.o. Kruševica i graniči s katastarskim česticama 718/5, 717/2, 717/7, 717/1 k.o. Kruševica.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor desno i lijevo od magistralne pruge MP 13C, gledano u pravcu R Bosne i Hercegovine namijenjen za obavljanje poslova policije i carine s ukupno 6 kolosjeka u ukupnoj dužini 907 m, a između dvije blok kućice (istok – zapad).
Na području graničnog prijelaza nalaze se 3 prijemno-otpremna kolosjeka, 1 manipulacijski kolosjek, 2 industrijska kolosjeka, centralna kolodvorska zgrada ukupne površine 600 metara kvadratnih, skladište HŽ-a ukupne površine 190 metara kvadratnih, utovarna rampa, trafostanica HŽ-a, te 3 kontejnera za obavljanje granične i carinske kontrole, jarbol sa zastavom Republike Hrvatske te 2 kontejnera koje koriste djelatnici HŽ-a.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza Slavonski ŠamacL312637 (»Narodne novine«, broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-11-03-5/6-3755/2-06.
Slavonski Brod, 5. lipnja 2006.

Načelnik
Mijo Kršić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorija Slavonski Šamac
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !