Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2008 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

52

Na temelju članka 15.L367923 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03, 141/06, 8/07, 40/07), a u svezi s člankom 7.L367925 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava međimurska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA ŽELJEZNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ČAKOVEC

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec smješteno je na željezničkom kolodvoru Čakovec.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec iznosi 6413 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec nalazi se na katastarskim česticama5438/1 i 5445 k.o. Čakovec.
Područje graničnog prijelaza obuhvaća putničke kolosijeke broj 1 dužine 263 metara i broj 2 dužine 263 metra s nadvišenim peronima uz kolosijek, teretne kolosijeke broj 4 dužine 500 metara, broj 5 dužine 545 metara, broj 6 dužine 598 metara, broj 7 dužine 478 metara, broj 12a dužine 205 metara, broj 26 dužine 430 metara, prostorije koje koriste službenici granične policije, carine, prometne i ostale urede koje koriste službenici hrvatskih i slovenskih željeznica.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije ČakovecL367927 (»Narodne novine« broj 134/2003.)

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-21-11-5904/7-07
Čakovec, 14. studenoga 2007.

Načelnik
Ivan Sokač, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Čakovec
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !