Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 22.5.2006 Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1346

Na temelju članka 15.L298206 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice («Narodne novine«, broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L298208 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine«, broj 150/04), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG ŽELJEZNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE METKOVIĆ

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković nalazi se u općini Metković, grad Metković, u Ulici Andrije Hebranga b.b.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković iznosi 20965 m2.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković obuhvaća dijelove katastarske čestice broj 12866, izmjere k.o. Metković, dijelove katastarske čestice zgrade broj 12868 k.o. Metković i dijelove katastarske čestice zgrade i magazina broj 12867 k.o. Metković.
Na području graničnog prijelaza nalaze se sljedeći objekti: dio zgrade koja se nalazi na željezničkom kolodvoru Metković, dužine 15 m i širine 10 m (prostorije u prizemlju zgrade koje koriste prometno osoblje, šef kolodvora, službenici granične policije, te prostorije blagajne i čekaonice), prostor na kojem se nalazi magazin i rampa, kojeg koriste djelatnici Hrvatskih željeznica, dužine 40 m i širine 32 m, smješten zapadno od zgrade željezničkog kolodvora, uz rub krajnjeg južnog kolosijeka. Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković obuhvaća i dva kolosijeka dužine 712 m i širine 2,5 m, jedan kolosijek dužine 607 m i širine 2,5m, jedan kolosijek dužine 394 m i širine 2,5 m, jedan peron dužine 350 m i širine 3,5 m u vrijeme dok se na tom prostoru zadržava vlak u međunarodnom prometu, prometni i ostali uređaji, koje koriste djelatnici Hrvatskih željeznica.
Područje stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković obuhvaća sljedeći prostor željezničkog kolodvora:
a) od ulaznog do izlaznog signala, omeđen pravocrtnom linijom koja se uz južni rub proteže nasipom od istočnog do zapadnog signala uz krajnji južni kolosijek u dužini od 712 m;
b) na zapadnoj strani pravocrtnom linijom okomitom na južni rub koja počinje pred ulazno-izlaznim signalom, dužine 22 m; produžava okomito u smjeru istoka u dužini od 170 m (do početka ruba krajnjeg sjevernog kolosijeka);
c) 8 m okomito u smjeru sjevera, nakon čega nastavlja pravocrtno, većim dijelom uz rub krajnjeg sjevernog kolosijeka u dužini od 542 m u smjeru istoka (od ulazno-izlaznog signala na istočnoj strani);
d) završava okomicom na južni rub dužine 30 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije MetkovićL298210 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-69/19-06
Dubrovnik, 2. svibnja 2006.

Načelnik Uprave
Ivan Krešić, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Metković
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !