Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut

POLICIJSKA UPRAVA

OSJEČKO-BARANJSKA

1023

Na temelju članka 15.L296656 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.) a u svezi s člankom 7.L296658 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04.), Policijska uprava osječko-baranjska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ERDUT

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut nalazi se na državnoj granici sa Srbijom i Crnom Gorom.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut iznosi 29 160 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 2089, 876/2, i 874/3, k.o. Erdut.

Na području graničnog prijelaza nalaze se: kontejneri granične policije i carine, kontejneri špedicije, veterinarske i fitopatološke službe, te posebno uređena prometna površina s južne strane državne ceste D-213 širine 20 metara.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća: prostor na državnoj cesti DC-213, ispred cestovnog mosta preko rijeke Dunav, duljine 1458 metara u dubinu teritorija Republike Hrvatske računajući od granične crte na sredini mosta.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije ErdutL296660 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-07-41-64-129/7-06

Osijek, 22. ožujka 2006.

Načelnik Policijske uprave

Vladimir Faber, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Erdut
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !