Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Batina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Batina

POLICIJSKA UPRAVA

OSJEČKO-BARANJSKA

1027

Na temelju članka 15.L296641 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.) a u svezi s člankom 7.L296643 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04.), Policijska uprava osječko-baranjska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE BATINA

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Batina, nalazi se na državnoj granici sa Srbijom i Crnom Gorom.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Batina iznosi 51 800 m.

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza Batina obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 2700, 2758, i 2772, k.o. Batina.

Na području graničnog prijelaza nalazi se zgrada graničnog prijelaza u kojoj su službene prostorije granične policije, kontejner špedicije, te 3 kontejnera koje koriste službenici Carinarnice Osijek.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća: prostor kojim se proteže državna cesta DC-212 od raskrižja ulica V. Nazora i Košut Lajoša u mjestu Batina, 80 metara zapadno od mjesta obavljanja granične kontrole, a potom trasom iste ceste 880 metara istočno od sredine mosta »51. divizije« preko rijeke Dunav, širine 35 metara, s posebno uređenom površinom za parkiranje vozila, te po dvije ulazne i izlazne trake širine 7,6 metara. Ukupna dužina područja graničnog prijelaza iznosi 960 metara, a širina 55 metra.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije BatinaL296645 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-07-41-64-129/3-06

Osijek, 22. ožujka 2006.

Načelnik Policijske uprave

Vladimir Faber, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza I. kategorije Batina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !