Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 19.4.2006 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo

POLICIJSKA UPRAVA

OSJEČKO-BARANJSKA

1028

Na temelju članka 15.L296686 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.) a u svezi s člankom 7.L296688 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04.), Policijska uprava osječko-baranjska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE BARANJSKO PETROVO SELO

Članak 1.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo, nalazi se na državnoj granici s Republikom Mađarskom.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo iznosi 1 902 m.

Članak 3.

Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 1483, i 1607/2, k.o. Baranjsko Petrovo Selo.

Na području graničnog prijelaza nalazi se zgrada stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza s prostorijama granične policije i carine na koju se nadovezuje nadstrešnica i rampa koja pokriva ulazno-izlaznu traku dimenzija 28 × 8.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća: prostor na kojem se nalazi državna cesta DC-211, koja se proteže od državne granice s Republikom Mađarskom, sjeverno 43,50 metara do mjesta obavljanja granične kontrole i od mjesta obavljanja granične kontrole u dubinu teritorija Republike Hrvatske 150 metara, a širine 8 metara. Uz državnu cestu s desne istočne strane nalazi se prostor za parkiranje osobnih vozila u dužini od 23,50 metara i širine 5 metara.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo SeloL296690 (»Narodne novine«, broj 134/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-07-41-64-129/2-06

Osijek, 22. ožujka 2006.

Načelnik Policijske uprave

Vladimir Faber, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Baranjsko Petrovo Selo
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !