Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 6.6.2005 Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1352

Na temelju članka 15.L263825 stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03), a u svezi s člankom 7.L263827 Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj 150/04), Policijska uprava koprivničko-križevačka donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOGA MEĐUNARODNOGA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA II. KATEGORIJE GOLA

Članak 1.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola, smješteno je na državnoj cesti D-41 u Dravskoj ulici b.b. u Goli.

Članak 2.

Ukupna površina stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola iznosi 24 742 m2.

Članak 3.

Područje stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola obuhvaća katastarske čestice 1077/11, 1077/13, 1077/15 i 1077/16 k.o. Gola.

Na području graničnog prijelaza Gola nalazi se zgrada graničnog prijelaza u kojoj su smještene prostorije granične policije, carine i špedicije, tri ulazne i tri izlazne prometne trake, nadstrešnica iznad mjesta obavljanja granične kontrole u dužini od 10 m i širine 36 m s dvije kućice za smještaj djelatnikapolicije koji vrše graničnu kontrolu, zasebno izlazno-ulazna traka bez nadstrešnice, parkirališni prostor, garaža, kotlovnica i hidrofonska stanica.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor od granične crte do križanja D-41 i D-210 u dužini od 330 m i širine 98 m.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije GolaL263829 (»Narodne novine« broj 35/03).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Broj: 511-06-01-1306/2-05.

Koprivnica, 18. svibnja 2005.

Načelnik

Policijske uprave

Dragutin Vurnek, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju područja stalnoga međunarodnoga cestovnoga graničnog prijelaza II. kategorije Gola
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !